تماس با ما

 

انبار

 

 

واحد انبار شرکت صنایع سندن ایرانیان که مساحتی بالغ بر 10000 متر مربع را دارا  میباشد. شامل زیر مجموعه های انبار  مواد اولیه . بسته بندی با قفسه های راک پالت میباشد که قابلیت و توانایی ارسال 925 عدد قطعات مواد اولیه و 75 قلم ملزومات بسته بندی با تجهیزات به روز  . به داخل خط تولید را دارا میباشد  همچنین این انبار دارای زیر مجموعه انبار محصول با 65 قلم تنوع محصول میباشد که طبق سیستم کانبان  به صورت روزانه به مشتریان از قبیل ایران خودرو. سایپا و پارس خودرو ارسال میگردد.