تماس با ما

سندن در يک نگاه

شرکت صنايع سندن ايرانيان در بهمن ماه سال 1378 تحت ليسانس سندن ژاپن تاسيس گرديده و از ارديبهشت ماه 1379 رسماَ فعاليت خود را با 12 نفر نيروی کار و يک ميز، مونتاژ کولر اتومبيل راآغاز نمود .اين شرکت در اولين سال فعاليت خود تعداد 19000 ست کولر را توليد و روانه بازار نمود .

در سال 1380  باتعداد 90 نفرپرسنل ظرفيت توليدات خود را به 31000 ست در سال افزايش داده و در سال 1381 با تعداد 250 نفر پرسنل افزايش اين ميزان به 120000 ست در سال رسيد که  همزمان خط مونتاژ بخاری پژو 206 را نيز راه اندازی نمود.

در سال 1382 با ظرفيت توليد سالانه 200000 ست کولر توسط 535 نفر پرسنل برای اولين بار در خاورميانه خط توليد کمپرسور نيز توسط سندن ايرانيان مورد بهره برداری قرار گرفت در حال حاضر با 820 نفر نيروی انسانی متشکل از 100 نفر کارشناس و 720 نفر نيروی آموزش ديده همچنان به کار خود ادامه داده و در جهت دستيابی به خط مشی سازمان پيش ميرود .

در راستای توسعه کارخانه و راه اندازی چهار خط جديد که عبارتند از :بخاری,      405, Evaporator , Armature   , ROTOR

اقدام به خريد کارخانه ای به وسعت 22000 متر مربع واقع در شهر صنعتی البرز گرديده  که در حال حاضر خط جديد توليد و مونتاژ بخاری 405  و  Armature نصب و راه اندازی شده است.