مهندسی

 

واحد مهندسی متشکل از افراد متخصص با تجربه مرتبط در زمینه های راحی _ نقشه کشی و کنترل پروژه میباشد. واحد مهندسی همواره در صدد معرفی و اجرای پروژه های  جدید با کیفیت برتر جهت نیل به  اهداف  عالی شرکت میباشد استفاده از نرم افزارهای روز دنیا واحد مهندسی را همراستا با پیشرفتهای روز دنیا قرار میدهد.