خط مشی

 

ما جملگی در شرکت صنایع سندن ایرانیان . یکی از معتبرترین تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع خودرو  در سطح خاورمیانه / جهان  معتقدیم که بقای سازمان ما به میزان رضایت مشتری از  عملکرد ما بستگی دارد . لذا برای افزایش رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود در کنار رضایت جامعه و کارکنان راهکارها و اهداف ذیل را برگزیده و برای تحقق آن ها متعهد میشویم که: